Detská zábavná pyrotechnika blikavky STERNENFEUR 6ks
Detská zábavná pyrotechnika blikavky STERNENFEUR 6ks

Blikavky STERNENFEUR 6ks


Blikavky STERNENFEUR, 6ks v balení. viac

Skladem

0,47 €

ks

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPX4302 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Blikavky STERNENFEUR, 6ks v balení. viac

Blikavky STERNENFEUR, 6ks v balení. Blikajúce biele svetlo.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Položiť jednotlivo na nehorľavý povrch. Zapáliť zápalnicu na jej najvzdialenejšom konci a okamžite ustúpiť najmenej 1 m.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 6
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G