Čarovná Prútik Harryho Fofra 12ks
Čarovná Prútik Harryho Fofra 12ks

Čarovná Prútik Harryho Fofra 12ks


10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 70cm délka

viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

10,42 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: R7020BK Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 70cm délka

viac

10rán farebné svetlice+10 rán práskajúce kométy, 70cm dĺžka

Pozrite si video

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rímsku sviecu namierte do bezpečného miesta do vzduchu. Po zhruba piatich sekundách začnú lietať farebné svetlice. Nikdy nemierte na žiadne objekty, osoby alebo zvieratá - hrozí popálenie!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 10mm
Počet rán 20 ran
Počet kusov 12
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G