Crackling and strobe torch 12ks
Crackling and strobe torch 12ks

Crackling and strobe torch 12ks


Crackling and strobe torch 12ks viac

Skladem

3,12 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: CST12S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Crackling and strobe torch 12ks viac

práskajúca a blikajúca pochodeň

Pozrite si video

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 12s
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G