Detská party pochodeň farebná 5ks
Detská party pochodeň farebná 5ks

Detská party pochodeň farebná 5ks


Detská party pochodeň farebná 5ks, dĺžka horenia 60s viac

Skladem

4,65 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BP60S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská party pochodeň farebná 5ks, dĺžka horenia 60s viac

farebná pochodeň (červená, zelená, biela, fialová, žltá)

pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 60
Kategórie nebezpečenstva T1
ADR zaradenie 1.4G