Detská pyrotechnika búchacie guličky 75ks
Detská pyrotechnika búchacie guličky 75ks

Detská pyrotechnika búchacie guličky 75ks


Detská pyrotechnika búchacie guličky 75ks viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

0,38 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BK1B Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika búchacie guličky 75ks viac

Farebné búchacie guľôčky (priemer 9mm), 75ks

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 75
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.3G