Detská zábavná pyrotechnika búchacie guličky Po Po Snapper 50ks
Detská zábavná pyrotechnika búchacie guličky Po Po Snapper 50ks

Detská pyrotechnika búchacie guličky Po Po Snapper 50ks


Búchacie guličky (priemer 9mm), 50ks
viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

0,24 €

Kód produktu: PPX8500 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Búchacie guličky (priemer 9mm), 50ks
viac

Búchacie guličky (priemer 9mm), 50ks

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 50
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.3G