Detská zábavná pyrotechnika Čmelák 6ks
Detská zábavná pyrotechnika Čmelák 6ks

Detská pyrotechnika Čmelák 6ks


Detská pyrotechnika Čmelák 6ks
viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

2,79 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: LM2C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika Čmelák 6ks
viac

Žartovná pyrotechnika so svetelným prízemným efektom - zelená rotujúce stopa so zelenými blikajúcimi hviezdami.

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 6
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G