Detská pyrotechnika Explosive Ball 9 3ks
Detská pyrotechnika Explosive Ball 9 3ks

Detská pyrotechnika Explosive Ball 9 3ks


Detská pyrotechnika Explosive Ball 3ks viac

Skladem

3,50 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: EB9 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika Explosive Ball 3ks viac

práskajúce balóniky 15g (dvojitý efekt), priemer 42mm

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 3
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G