Detská zábavná pyrotechnika Giant Butterfly 6ks
Detská zábavná pyrotechnika Giant Butterfly 6ks

Detská pyrotechnika Giant Butterfly 6ks


Detská pyrotechnika Giant Butterfly 6ks viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

3,52 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PYROPPT0648 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika Giant Butterfly 6ks viac

Lietajúci motýľ so svetelným efektom. Predaj po škatuliach obsahujúcich 6 ks Zábavná pyrotechnika - veľký motýľ. Položí sa na zem, na jednom konci sa zapáli Knotek. Motýľ začne rotovať, vyletí do vzduchu a pri rotácii vydáva svetelný efekt. Najväčší lietajúci svetelný efekt.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Položiť jednotlivo na nehorľavý povrch. Zapáliť zápalnicu na jej najvzdialenejšom konci a okamžite ustúpiť najmenej 3m.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 6
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G