Detská zábavná pyrotechnika Ground bloom flower 6ks
Detská zábavná pyrotechnika Ground bloom flower 6ks

Detská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks


Detská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks
viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

0,57 €

Kód produktu: P00221 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks
viac

Efekt pozemné vír. 6 ks v balení.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Položiť na nehorľavý povrch. Zapáliť zápalnicu na jej najvzdialenejšom konci a okamžite ustúpiť najmenej 1m.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 6
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G