Detská zábavná pyrotechnika Magic whip 12ks
Detská zábavná pyrotechnika Magic whip 12ks

Detská pyrotechnika Magic whip 12ks


Detská pyrotechnika Magic whip 12ks viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

1,78 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: P00222 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika Magic whip 12ks viac

Praskacie granule. 12 kusov v balení.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Položiť na nehorľavý povrch. Zapáliť zápalnicu na jej najvzdialenejšom konci a okamžite ustúpiť najmenej 1m.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 12
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G