Detská pyrotechnika Pekelné búchacie guličky 50ks

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (2)Počet hviezdičiek je 5 z 5

Detská pyrotechnika Pekelné búchacie guličky 50ks
viac

Skladem

0,39 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BK1P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika Pekelné búchacie guličky 50ks
viac

Farebné búchacie guľôčky (priemer 9mm), 50ks

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.3G