Detská pyrotechnika Píšťalka 10ks


Pískajúca trubička 10ks v balení viac

Skladem

0,78 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: DP1P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Pískajúca trubička 10ks v balení viac

Pískajúca trubička .10ks v balení

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 10 ran
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.3G