Detská zábavná pyrotechnika Pooping dog 2ks
Detská zábavná pyrotechnika Pooping dog 2ks

Detská pyrotechnika Pooping dog 2ks


Detská pyrotechnika Pooping dog 2ks viac

Skladem

2,34 €

ks

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPX0072 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detská pyrotechnika Pooping dog 2ks viac

Pooping Dog 2ks. 2ks praskajúcich granúl.

Pozrite si video.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Položit na nehořlavý povrch. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 1m.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Počet kusov 2
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G