Detská zábavná pyrotechnika tazmania 3ks
Detská zábavná pyrotechnika tazmania 3ks

Detská pyrotechnika Tazmánia 3ks


rotujúce červeno-praskajúce efekt - prízemný efekt, 6ks v balení
viac

Skladem

0,62 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: DP1T SK Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

rotujúce červeno-praskajúce efekt - prízemný efekt, 6ks v balení
viac

rotujúce červeno-praskajúce efekt - prízemný efekt, 6ks v balení

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 6 ran
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G