Detská pyrotechnikaVEĽKÉ búchacie guličky Dumbum


Veľké farebné búchacie guľôčky (priemer 14mm) viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

0,51 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BK2V Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Veľké farebné búchacie guľôčky (priemer 14mm) viac

Veľké farebné búchacie guľôčky (priemer 14mm)

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 20
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G