Detský kalendár s 8 okienkami (Vianočna edícia)
Detský kalendár s 8 okienkami (Vianočna edícia)

Detský kalendár s 8 okienkami (Vianočna edícia)


Detský kalendár s 8 okienkami (Vianočna edícia). Obsahuje detskú zábavnú pyrotechniku. viac

Skladem

4,67 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P8DCH(CH) Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Detský kalendár s 8 okienkami (Vianočna edícia). Obsahuje detskú zábavnú pyrotechniku. viac

vylupovacie detský kalendár s 8 okienkami na 24.12-31.12

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G