Dumbum 5g 20ks

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (8)Počet hviezdičiek je 5 z 5

5g zábleskové zlože, 130dB z 15m, vyrobené v Európe, plastová upchávka, extra silná , kategória F4 !!! Pre nákup F4 a T2 je potrebný dosiahnutý vek 21 rokov a preukaz odborne spôsobilej osoby. (objednávkou potvrdzujete požadované kritériá) !!! viac

Skladem

14,12 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P6AE Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

5g zábleskové zlože, 130dB z 15m, vyrobené v Európe, plastová upchávka, extra silná , kategória F4 !!! Pre nákup F4 a T2 je potrebný dosiahnutý vek 21 rokov a preukaz odborne spôsobilej osoby. (objednávkou potvrdzujete požadované kritériá) !!! viac

5g zábleskové zlože, 130dB z 15m, vyrobené v Európe, plastová upchávka

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách sa začnú ozývať rany. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 20 ran
Kategórie nebezpečenstva F4 - nutný preukaz odpaľovača pyrotechniky
ADR zaradenie 1.1G