Dymovnica s trhacou poistkou RDG1 Biela
Dymovnica s trhacou poistkou RDG1 Biela

Dymovnica s trhacou poistkou RDG1 Biela


Dymovnica s trhacou poistkou RDG1 Biela viac

Skladem

16,40 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RDG1B-P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dymovnica s trhacou poistkou RDG1 Biela viac

dymovnica s pákovou roznetkou-biela farba

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 70
Kategórie nebezpečenstva P1
ADR zaradenie 1.4G