Dymovnice Čmoudík New colour 4ks

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (1)Počet hviezdičiek je 5 z 5

Dymovnice Čmoudík New colour 4ks viac

Skladem

5,62 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: D2CN Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dymovnice Čmoudík New colour 4ks viac

4ks barevných dýmovnic.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 40
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov