Dymovnice Dýmovničky 6ks


Není skladem Sledovať dostupnosť

0,58 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: D1D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

6ks farevných dymovnic.

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 10
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G