Dýmovnice Fotbalová pochodeň bílá + dým


pochodeň bílé světlo+ bílý dým viac

Skladem

7,05 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P40B20 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

pochodeň bílé světlo+ bílý dým viac

pochodeň bílé světlo+ bílý dým

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 40
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G