Dýmovnice Modrá dýmová pochodeň s trhací pojistkou


Ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou - modrá barva viac

Skladem

15,49 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RDP60M (SP9038B) Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou - modrá barva viac

Ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou - modrá barva

Video prozatím není.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 60
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G