Dýmovnice RDG1 - Oranžová
Dýmovnice RDG1 - Oranžová

Dýmovnice RDG1 - Oranžová


Dýmovnice (tuba) - oranžová barva viac

Skladem

3,89 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RDG1O Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dýmovnice (tuba) - oranžová barva viac

Dýmovnice (tuba) - oranžová barva. Se zápalnou šňůrou.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 35
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 120x45
ADR zaradenie 1.4G