Dýmovnice RDG1 - Zelená


Dymovnice (tuba) - zelená barva viac

Skladem

3,89 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RDG1ZE Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dymovnice (tuba) - zelená barva viac

Dýmovnice (tuba) - zelená barva. Se zápalnou šňůrou.

Video zatiaľ nie je dostupné.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 35
Kategórie nebezpečenstva P1
Rozmery VxŠxH (mm) 120x45
ADR zaradenie 1.4G