Dýmovnice RDG2 Modrá


dymovnica (tuba dymiaca z dvoch strán)-modrá farba viac

Skladem

7,43 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RDG2M Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

dymovnica (tuba dymiaca z dvoch strán)-modrá farba viac

dymovnica (tuba dymiaca z dvoch strán)-modrá farba

Pozrite si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 60
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 120x45
ADR zaradenie 1.4G