Pyrotechnika fontána Assorted fountain 9" - 4ks
Pyrotechnika fontána Assorted fountain 9" - 4ks

Fontána Assorted fountain 9" - 4ks


Fontány 9 "ASSORTED FOUNTAIN sú multiefektní fontány rôznych farieb.
viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

6,09 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPF091026 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Fontány 9 "ASSORTED FOUNTAIN sú multiefektní fontány rôznych farieb.
viac

Mix farieb.

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Podložka pod fontánou musí byť nehorľavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby sa neprevrhla. Po zapálení fontány ihneď odstúpte aspoň o 5 metrov. Zápalnice nikdy nezapaľujte tak, aby akákoľvek časť vášho tela bola nad výmetnou časťou fontány.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 4
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov