Fontána Fontánkový mix 4ks


Fontána Fontánkový mix 4ks viac

Skladem

5,87 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F1M Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Fontána Fontánkový mix 4ks viac

fontánový mix, balení obsahuje po 2ks F1U,F1K

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Počet kusov 4
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G