Fontána No Sound Vulkán 500g 2ks
Fontána No Sound Vulkán 500g 2ks

Fontána No Sound Vulkán 500g 2ks


Fontána No Sound Vulkán 500g, 2ks v balení viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

15,92 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F500NO Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Fontána No Sound Vulkán 500g, 2ks v balení viac

bielo / zlatá kytica so zeleno / bielymi perlami, 5m výška efektu,

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁZANIE:Podložka pod fontánou musí byť nehorľavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby sa neprevrhla. Po zapálení fontány ihneď odstúpte aspoň o 5 metrov. Zápalnice nikdy nezapaľujte tak, aby akákoľvek časť vášho tela bola nad výmetnou časťou fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 2
Dĺžka efektu (s) 45
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G