Pyrotechnika fontána Pyro Show Fountains
Pyrotechnika fontána Pyro Show Fountains

Fontána Pyro Show Fountains


multi-efektná fontána, praskanie v rôznych farbách viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

11,32 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F9P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

multi-efektná fontána, praskanie v rôznych farbách viac

multi-efektná fontána, praskanie v rôznych farbách

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁZANIE:Podložka pod fontánou musí byť nehorľavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby sa neprevrhla. Po zapálení fontány ihneď odstúpte aspoň o 5 metrov. Zápalnice nikdy nezapaľujte tak, aby akákoľvek časť vášho tela bola nad výmetnou časťou fontány.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 1
Dĺžka efektu (s) 100
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G