Fontána Vulkán 250g 2ks


stříbrné hvězdy, 4m výška efektu, 2ks v balení viac

Skladem

5,86 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F250SS Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

stříbrné hvězdy, 4m výška efektu, 2ks v balení viac

strieborné hviezdy, 4m výška efektu, 2ks v balení

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁZANIE:Podložka pod fontánou musí byť nehorľavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby sa neprevrhla. Po zapálení fontány ihneď odstúpte aspoň o 5 metrov. Zápalnice nikdy nezapaľujte tak, aby akákoľvek časť vášho tela bola nad výmetnou časťou fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 2
Dĺžka efektu (s) 32
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G