Futbalová Pochodeň Zelená 5ks
Futbalová Pochodeň Zelená 5ks

Futbalová Pochodeň Zelená 5ks


Futbalová Pochodeň Zelená + Dym 5ks viac

Skladem

11,80 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P40Z25 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Futbalová Pochodeň Zelená + Dym 5ks viac

pochodeň zelené svetlo+ biely dym

Pozrite si video

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 40
Kategórie nebezpečenstva T1
ADR zaradenie 1.4G