Guľová puma 100mm golden wave to red 4ks
Guľová puma 100mm golden wave to red 4ks

Guľová puma 100mm golden wave to red 4ks


NUTNO ZASLAT OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY. Postačí, pokud znáte někoho, kdo toto osvědčení vlastní a stane se tím Vaším ručitelem. Prosíme po objednání zaslat sken osvědčení na e-mailovou adresu info@explosivo.cz viac

Skladem

54,30 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: S4W/P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

NUTNO ZASLAT OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY. Postačí, pokud znáte někoho, kdo toto osvědčení vlastní a stane se tím Vaším ručitelem. Prosíme po objednání zaslat sken osvědčení na e-mailovou adresu info@explosivo.cz viac

golden wave to red

Pozrite si video.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnou časťou. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte na pokyny uvedené v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyprázdnite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 100mm
Počet rán 4 rány
Kategórie nebezpečenstva F4 - nutný preukaz odpaľovača pyrotechniky
ADR zaradenie 1.4G