Guľová puma 75mm mix kartón 6ks
Guľová puma 75mm mix kartón 6ks

Guľová puma 75mm mix kartón 6ks


NUTNO ZASLAT OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY. Postačí, pokud znáte někoho, kdo toto osvědčení vlastní a stane se tím Vaším ručitelem. Prosíme po objednání zaslat sken osvědčení na e-mailovou adresu info@explosivo.cz viac

Skladem

44,91 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: S3M/P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

NUTNO ZASLAT OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY. Postačí, pokud znáte někoho, kdo toto osvědčení vlastní a stane se tím Vaším ručitelem. Prosíme po objednání zaslat sken osvědčení na e-mailovou adresu info@explosivo.cz viac

Zmiešaný kartón obsahuje prvotriednu kvalitu (každá krabica obsahuje: strieborný chvostík až červená vlna w.crackling, kvetinová korunka chrysant.to modrá, strieborný chvostík až strieborný stroboskop, oneskorovacia sušienka vŕba, zlatá ti vŕba)

Pozrite si video.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnou časťou. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte na pokyny uvedené v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyprázdnite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 75mm
Počet rán 6 ran
Kategórie nebezpečenstva F4 - nutný preukaz odpaľovača pyrotechniky
ADR zaradenie 1.4G