Guľová puma Dumbum triple 30mm 1ks
Guľová puma Dumbum triple 30mm 1ks

Guľová puma Dumbum triple 30mm 1ks


Guľová puma Dumbum triple 30mm 1ks viac

Skladem

5,88 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C330D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Guľová puma Dumbum triple 30mm 1ks viac

strieborná mína s červenou stopou a titánovou detonáciou

Pozrite si video.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 30mm
Počet rán 1 rána
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G