Guľové bomby v mažiari 37 mm


Guľové bomby v mažiari 37 mm viac

Skladem

10,47 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: SS37K Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Guľové bomby v mažiari 37 mm viac

4 různobarevné efekty

Prohlédněte si video.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 37mm
Počet rán 4 rány
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G