Guľové pumy Single Shots DUM BUM 20mm
Guľové pumy Single Shots DUM BUM 20mm

Guľové pumy Single Shots DUM BUM 20mm

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (2)Počet hviezdičiek je 5 z 5

Guľové pumy Single Shots DUM BUM 20mm, 10ks viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

7,43 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: SS20D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Guľové pumy Single Shots DUM BUM 20mm, 10ks viac

strieborný výmet + červená stopa a titánová detonácia, 10ks

Pozrite si video.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnou časťou. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte na pokyny uvedené v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 1 rána
Počet kusov 10
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G