Guľové pumy Single Shots DUM BUM 30mm
Guľové pumy Single Shots DUM BUM 30mm

Guľové pumy Single Shots DUM BUM 30mm


Guľové pumy Single Shots DUM BUM 30mm, 4ks viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

5,88 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: SS30D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Guľové pumy Single Shots DUM BUM 30mm, 4ks viac

strieborný výmet + červená stopa a titánová detonácia, 4ks

Pozrite si video.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnou časťou. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte na pokyny uvedené v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 30mm
Počet rán 1 rána
Počet kusov 4
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G