Interiérová fontána 2m 20 sec
Interiérová fontána 2m 20 sec

Interiérová fontána 5ks 2m 20 sec


strieborná fontána-bez dymu, 2m výška efektu, elektrický odpal, 5ks viac

Skladem

11,01 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: IF220A Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

strieborná fontána-bez dymu, 2m výška efektu, elektrický odpal, 5ks viac

strieborná fontána-bez dymu, 2m výška efektu, elektrický odpal

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁZANIE:Podložka pod fontánou musí byť nehorľavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby sa neprevrhla. Po zapálení fontány ihneď odstúpte aspoň o 5 metrov. Zápalnice nikdy nezapaľujte tak, aby akákoľvek časť vášho tela bola nad výmetnou časťou fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 5
Dĺžka efektu (s) 20
Kategórie nebezpečenstva T1
ADR zaradenie 1.4G