Kompaktní ohňostroj Diogenes 24 ran / 19 mm


Kompaktní ohňostroj 24 ran / 19mm ve tvaru kvádru viac

Skladem

9,09 €

ks

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPB24401 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 24 ran / 19mm ve tvaru kvádru viac

Red tail red w/crackling; green tail green w/crackling; red tail blue w/crackling; green tail purple w/crackling.

Video prozatím není. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 24 ran, kalibr 19mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 19mm
Počet rán 24 ran
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G