-6%

Kompaktní ohňostroj Happy way 36 ran / 20 mm


Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

Štandardná cena 13,41 €. Ušetríte 6% (0,78 €) 12,63 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: U7208 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

Červené do růžové zelené hvězdy. Červené do citrónov praskání. Zelená do námořní modré žluté hvězdy. Zelená do fialového hvězdného deště. Červená do brokátu+fialové hvězdy.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 36 - 99 ran
Dĺžka efektu (s) 30
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G