Kompaktní ohňostroj Mini 6 49 ran / 14 mm


Není skladem Sledovať dostupnosť

11,73 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPB49116 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

1.red coco white strobe; 2.green coco crackling; 3.purple pearl green strobe; 4. red,green crackling; 5. crackling; 6.white strobe; 7.red peony and chrys.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 49 ran, kalibr 14mm

ve tvaru krychle. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 14mm
Počet rán 36 - 99 ran
Dĺžka efektu (s) 30
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G