Kompaktní ohňostroj Purpurové nebe 19 ran / 30 mm


Kompaktní ohňostroj 19 ran / 30mm ve tvaru šestihranu viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

15,81 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPB19111 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 19 ran / 30mm ve tvaru šestihranu viac

 1.Červená hvězda se zlatou třpytivou vrbou,2.Praskající vrba,3.Modrá hvězda se zlatou třpytivou hvězdou,4.Červený chvost do praskání,5.Zelený chvost do zelené pivoňky se zlatým třpytem,6.Zlatý chvost do zlatého deště

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 19 ran, kalibr 30mm

ve tvaru šestihranu. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 30mm
Počet rán 19 ran
Dĺžka efektu (s) 30
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G