Kompaktní ohňostroj Royal Party 190 ran / 20 mm


Kompaktní ohňostroj 100 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

70,78 €

Výrobca: NV Fireworks Kód produktu: NV20190 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 100 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

1.blue tail to brocade crown 2.red coco. Tail to red coco. White glitter 3.blue tail to lemon and blue 4.gold tail to gold coco. Time rain 5.red tail to red green blue peony 6.silver whistle 7.silver tail to crackling 8.ti chrys mine to chrys.

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 190 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 100 - 199 ran
Dĺžka efektu (s) 80
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G