https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-16-ran-25-mm-best-price-frozen
https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-16-ran-25-mm-best-price-frozen

Kompaktný ohňostroj Best Price Frozen 16 ran / 20 mm

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (2)Počet hviezdičiek je 5 z 5

Kompaktní ohňostroj 16 ran, kalibr 20mm viac

Skladem

6,43 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C1620BPF Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 16 ran, kalibr 20mm viac

4 rôznofarebné efekty

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 16 ran, kalibr 20mm

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60m (podľa kalibru ohňostroja). Kompaktný ohňostroj je iba na vonkajšie použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnou časťou kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 16 ran
Dĺžka efektu (s) 20
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 120x103x103
ADR zaradenie 1.3G