Kompaktný ohňostroj Best Price Frozen  36 rán / 30mm
Kompaktný ohňostroj Best Price Frozen 36 rán / 30mm

Kompaktný ohňostroj Best Price Frozen 36 rán / 30mm

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (1)Počet hviezdičiek je 5 z 5

Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 30mm ve tvaru kvádru viac

Skladem

33,60 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C363BPF Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 30mm ve tvaru kvádru viac

6 rôznofarebných efektov.

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 36 rán, kalibr 30mm

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60 (podľa kalibru ohňostroje). Kompaktný ohňostroj je len k vonkajšiemu použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časti kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 30mm
Počet rán 36 - 99 ran
Dĺžka efektu (s) 45
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 225x223x223
ADR zaradenie 1.3G