Kompaktný ohňostroj Best Price Slow motion 200 rán / 20 mm
Kompaktný ohňostroj Best Price Slow motion 200 rán / 20 mm

Kompaktný ohňostroj Best Price Slow motion 200 rán / 20 mm

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (1)Počet hviezdičiek je 4 z 5

Kompaktný ohňostroj 200 ran, kalibr 20mm v tvare kvádra viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

66,78 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C20020BPS Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 200 ran, kalibr 20mm v tvare kvádra viac

20 rôznofarebných efektov

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 200 ran, kalibr 20mm

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60m (podľa kalibru ohňostroja). Kompaktný ohňostroj je iba na vonkajšie použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnou časťou kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 200 ran a viac
Dĺžka efektu (s) 160
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G