Kompaktný ohňostroj Best price Wild fire 100 rán / 25mm
Kompaktný ohňostroj Best price Wild fire 100 rán / 25mm

Kompaktný ohňostroj Best price Wild fire 100 rán / 25mm


Kompaktní ohňostroj 100 ran / 25mm ve tvaru krychle viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

70,90 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C10025BPW/C14 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 100 ran / 25mm ve tvaru krychle viac

20 rôznofarebných efektov.

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 100 rán, kalibr 25mm

ve tvaru krychle. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 25mm
Počet rán 100 - 199 ran
Dĺžka efektu (s) 70
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G