https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-crocodile-90-ran-20-mm
https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-crocodile-90-ran-20-mm

Kompaktný ohňostroj Crocodile 90 ran / 20 mm


Kompaktní ohňostroj 90 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

27,99 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C9020C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 90 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

10 různobarevných efektů

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 90 rán, kaliber 20mm

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60 (podľa kalibru ohňostroje). Kompaktný ohňostroj je len k vonkajšiemu použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časti kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 36 - 99 ran
Dĺžka efektu (s) 70
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) výška 220
ADR zaradenie 1.3G