Kompaktný ohňostroj Dumbum micro 25 rán / 25 mm
Kompaktný ohňostroj Dumbum micro 25 rán / 25 mm

Kompaktný ohňostroj Dumbum micro 25 rán / 25 mm


Kompaktný ohňostroj 25 rán / 25mm ve tvaru krychle viac

Skladem

14,11 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C2525DU Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 25 rán / 25mm ve tvaru krychle viac

strieborná mína s červenou stopou a titánovou detonáciou

Prohlédněte si video. 

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 25 ran, kalibr 25mm

v tvare kocky. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60 (podľa kalibru ohňostroje). Kompaktný ohňostroj je len na vonkajšie použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časťou kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

 

NEBEZPEČENSTVO:  Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 25mm
Počet rán 25 ran
Dĺžka efektu (s) 20
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G